Revize překladu


Někdy se stává, že text přeložený do češtiny z cizího jazyka není čtivý a i vy jako laik vnímáte, že s ním něco není v pořádku. Možná, že je dokonce nesrozumitelný, stavba vět neodpovídá češtině, zůstaly v něm obraty a fráze, které v češtině neexistují a jejichž význam je třeba vyjádřit obrazně, jinými slovy, aby to česky znělo přirozeně. 

  • Může tomu tak být proto, že jde o intelektuálně náročný text odborného stylu a překladatel se v daném oboru dostatečně neorientuje. 
  • Nebo překladatel není rodilým českým mluvčím a přecenil své síly. 
  • A nebo text sice překládal rodilý český mluvčí, který perfektně ovládá daný cizí jazyk, dobře rozumí všemu, co v něm bylo napsáno, avšak nemá schopnost najít v češtině odpovídající vyjádření, vhodné i stylisticky. 

Dobrá znalost cizího jazyka tvoří totiž jen polovinu kvalifikace dobrého překladatele. Tou druhou je vynikající schopnost vládnout češtinou v mnoha jejích podobách a umění zprostředkovat českému čtenáři nejen věcný obsah překládaného textu, ale i jeho styl, emocionální zabarvení, vtip, dynamiku... Zkrátka co nejvěrněji zprostředkovat pocit, který by měl, kdyby četl jeho originální verzi.  

V takových případech je vhodné využít služby revize překladu.

Co je to revize překladu?

  • Kontrola překladu jiným překladatelem nebo redaktorem, jeho redakce, editace (odstranění částí, které v originále nejsou, doplnění chybějících částí, změny v kompozici textu) a stylistické úpravy.
  • Překlad je kontrolován slovo od slova, přihlíží se k cizojazyčnému originálu.
  • Nevyhovující části jsou případně přeloženy znovu.
  • Nakonec je provedena stylistická korektura revidovaného překladu.

Jak se určuje cena revize překladu?

  • Revize překladu, stejně jako stylistická korektura obtížného textu, je intelektuálně náročná práce, vyžadující plnou koncentraci a dlouhodobou systematickou práci. Je to svým způsobem tvůrčí výkon, který nelze podávat nepřetržitě 8 hodin denně.
  • U práce tohoto druhu je předem velmi těžké odhadnout její náročnost a dobu nutnou ke vzniku nového, kvalitnějšího překladu. Podle mých dlouholetých zkušeností je v některých případech třeba počítat až dvakrát více času, než kolik činí počáteční odhady. 
  • Proto cenu revize překladu určuji podle odpracovaných hodin. Ty si sama započítávám: ˇBuď pracuji v hodinových blocích nebo si čas v odpracovaných minutách měřím. Odpracované hodiny si eviduji formou poznámek či výkazů. Skutečnou dobu strávenou prací na textu zaokrouhluji na půlhodiny.

Cena revize překladu

1 hodina práce na revizi překladu

Zahrnuje kontrolu obsahu podle originálu, redakční úpravy, stylistickou korekturu, závěrečné čtení textu, moje poznámky a komentáře k překladu.

480 Kč