Ceník

Cena korektury se uvádí za jednu normostranu (1 NS). Jedna normostrana v tištěné podobě má 30 řádků, tj. řádkování 2, a 60 znaků na 1 řádku. Jedna normostrana v elektronické podobě má 1 800 znaků včetně mezer.

Jednoduchá jazyková korektura textu

oprava překlepů, pravopisných, gramatických chyb a čárek

od 90 Kč

Stylistická korektura textu

oprava všeho výše uvedeného a návrhy stylistických úprav textu

od 105 Kč

Kontrola citací

podle ČSN ISO 690 nebo dalších užívaných norem

od 105 Kč

Expresní korektura do 24 h

pouze texty o rozsahu do 10 NS

navýšení ceny o 100 %  

Další profesionální práce s textem

  • mimořádně obtížná korektura
  • revize překladu
  • opakované čtení textu
  • podrobné písemné odpovědi na více než 3 otázky ke korektuře
  • převod textu z pdf do wordu
  • stahování textů z webu nebo cloudu a převod do wordu

480 Kč za 1 h


Uvedené ceny služeb jsou orientační. Záleží na množství a náročnosti nutných zásahů do textu. Proto vždy nejprve přehlédnu a zhodnotím váš text a pak navrhnu cenu za jeho redakci, překlad, korekturu či jinou úpravu. Po naší vzájemné dohodě o ceně práce a termínu dokončení vás zpravidla poprosím o zaplacení 50% zálohy. Její příjem vám potvrdím a poté se pustím do práce na vašem textu. Spolu s hotovým textem vám pošlu doplatkovou fakturu na zbytek ceny s týdenní splatností. Na vaše přání vám také mohu vystavit zálohovou fakturu předem.