Ceník

Cena korektury se uvádí za jednu normostranu (1 NS). Jedna normostrana v tištěné podobě má 30 řádků, tj. řádkování 2, a 60 znaků na 1 řádku. Jedna normostrana v elektronické podobě má 1 800 znaků včetně mezer.

Jednoduchá jazyková korektura textu

oprava překlepů, pravopisných, gramatických chyb a čárek

od 90 Kč

Stylistická korektura textu

oprava všeho výše uvedeného a návrhy stylistických úprav textu

od 105 Kč

Kontrola citací

podle ČSN ISO 690 nebo dalších užívaných norem

od 105 Kč

Expresní korektura do 24 h

pouze texty o rozsahu do 10 NS

navýšení ceny o 100 %  


Uvedené ceny korektur jsou orientační. Záleží na množství a náročnosti korektorských zásahů do textu. Proto vždy nejprve přehlédnu a zhodnotím váš text a pak navrhnu cenu za jeho korekturu. Po naší vzájemné dohodě ji provedu.