Ceník

Cena korektury se uvádí za jednu normostranu (1 NS). Jedna normostrana v tištěné podobě má 30 řádků, tj. řádkování 2, a 60 znaků na 1 řádku. Jedna normostrana v elektronické podobě má 1 800 znaků včetně mezer.

 

  • Jednoduchá jazyková korektura textu:

        oprava překlepů, pravopisných, gramatických chyb a čárek:

            od 75 Kč za 1 NS

        

  • Stylistická korektura textu:

        oprava všeho výše uvedeného a návrhy stylistických úprav textu:

            od 95 Kč za 1 NS

       

  • Kontrola citací podle ČSN ISO 690, popř. dohledání ISBN a ISSN u citovaných publikací:

            od 95 Kč za 1 NS

 

  • Jazyková nebo stylistická korektura tištěného textu:

        v případě, že mi dodáte tištěný text:

            viz ceny výše

        v případě, že mi tištěný text nedodáte:

            viz ceny výše + příplatek za tisk 2 Kč za 1 NS

 

            900 Kč za 1 hod.

 

Uvedené ceny korektur jsou orientační. Záleží na množství a náročnosti korektorských zásahů do textu. Proto vždy nejprve přehlédnu a zhodnotím váš text a pak navrhnu cenu za jeho korekturu. Po naší vzájemné dohodě ji provedu.