Překlady ze slovenštiny

Nabízím vám také překlady textů ze slovenštiny do češtiny. Mám zkušenosti s překladem odborných a odborně popularizačních textů z oblasti medicíny, farmakologie, výživy, dietologie, pedagogiky a psychologie, ale i kuchařek a pohádek. 

Proč byste mi měli svěřit své texty?

  1. Jako profesionální bohemistka dobře rozumím úskalí překládání do vývojově blízkého a velmi podobného jazyka a vím, že nejzrádnější jsou zdánlivě podobná, ale významově odlišná slova.
  2. Dobře vnímám a umím zachytit drobné rozdíly ve slovosledu češtiny a slovenštiny a ve frazeologii obou jazyků.
  3. Překládám rychle a kvalitně. Můžete si prohlédnout reference na moji práci.
  4. Když mi svěříte práci na překladu, máte jistotu, že celý text budu překládat opravdu já, nikoliv narychlo sehnaný brigádník nebo skupina překladatelů s odlišným stylem, mezi které bude práce rozdělena, a že k tomu mám potřebnou kvalifikaci.
  5. Také cena překladu, zvláště vzhledem k jeho kvalitě, bude zpravidla příznivější než u překladatelských agentur.
  6. I naše domluva o zpracování a předání překladu a souvisejících organizačních záležitostech bude rychlejší a pružnější, než když spolupracujete s větší organizací. Na vaše individuální požadavky mohu reagovat hned.

Cena překladu

1 normostrana výchozího (slovenského) textu

Jedna normostrana textu má 60 znaků na jednom řádku a 30 řádků, ve Wordu je to text o rozsahu 1 800 znaků včetně mezer.

od 220 Kč