Překlady ze slovenštiny

Nabízím vám také překlady jednodušších textů ze slovenštiny do češtiny. Mám zkušenosti s překladem pohádek, kuchařek a odborně popularizačních textů z oblasti medicíny, výživy, dietologie, pedagogiky a psychologie. 
 
Proč byste mi měli svěřit své texty?
 
  1. Jako profesionální bohemistka dobře rozumím úskalí překládání do vývojově blízkého a velmi podobného jazyka a vím, že nejzrádnější jsou zdánlivě podobná, ale významově odlišná slova. 
  2. Dobře vnímám a umím zachytit drobné rozdíly ve slovosledu češtiny a slovenštiny a ve frazeologii obou jazyků.
  3. Překládám rychle a kvalitně. Můžete si prohlédnout reference na moji práci.
  4. Když mi svěříte práci na překladu, máte jistotu, že celý text budu překládat opravdu já, nikoliv narychlo sehnaný brigádník nebo skupina překladatelů s odlišným stylem, mezi které bude práce rozdělena, a že k tomu mám potřebnou kvalifikaci
  5. Také cena překladu, zvláště vzhledem k jeho kvalitě, bude zpravidla příznivější než u překladatelských agentur. 
  6. I naše domluva o zpracování a předání překladu a souvisejících organizačních záležitostech bude rychlejší a pružnější, než když spolupracujete s větší organizací. Na vaše individuální požadavky mohu reagovat hned.
 

Cena překladu

 
1 normostrana výchozího (slovenského) textu..................... od 200 Kč
 
 
 
Jedna normostrana textu má 60 znaků na jednom řádku a 30 řádků, ve Wordu je to text o rozsahu 1 800 znaků včetně mezer.