Předání a zpracování korektury

Texty přijímám v elektronické podobě ve formátu Word. Korektury provádím v režimu revize dokumentu", popř. sledovat změny". Mohu také provést změny bez jejich vyznačení a vy moje zásahy poté můžete zkontrolovat pomocí funkce „porovnat dokumenty” ve Wordu. 

Zkušenosti mám i s opravováním letáků, katalogů a bohatě ilustrovaných knih ve formě souborů PDF. V tom případě opravy textu barevně zvýrazňuji a komentuji v poznámkách. Korektury do souborů PDF však nejsou vhodné v případě, kdy text vyžaduje velké množství stylistických zásahů, rozsáhlejší změny slovosledu a přeformulovávání delších úseků.

Pokud jste z Brna, můžeme se domluvit i na korektuře tištěného textu s osobním předáním. Texty by měly být tištěné na listech o formátu A4, 1 NS na jedné tištěné stránce, s dostatečně velkým písmem (ideálně Times New Roman, velikost 12, popř. jiné velikostně srovnatelné písmo). V tom případě opravy samozřejmě zanáším přímo do textu s použitím korekturních značek podle ČSN 880410. Pokud si přejete, abych opravovaný text sama vytiskla, zahrnuji do celkové ceny služby i příplatek za tisk (viz Ceník).

Termín dodání:

Krátké texty do 10 NS opravuji většinou do 24 hodin. Na poctivou opravu 30 NS textu je třeba počítat průměrně 1 den. Rychlost, s jakou opravuji váš text, závisí i na množství mých aktuálních zakázek. Proto se na termínu dodání vaší korektury dohodneme vždy individuálně před jejím provedením. 

Pokud potřebujete opravit text většího rozsahu, můžeme se dohodnout i tak, že vám budu jeho opravené části odevzdávat postupně a vy do nich můžete moje korektury a návrhy zapracovávat průběžně. Tehdy zpravidla vyžaduji předem zaplacení zálohy ve výši poloviny celkové ceny zakázky.