Předání a zpracování korektury

Texty přijímám v elektronické podobě ve formátu Word. Korektury provádím v režimu revize dokumentu, popř. sledovat změny. Mohu také provést změny bez jejich vyznačení a vy moje zásahy poté můžete zkontrolovat pomocí funkce porovnat dokumenty ve Wordu.

Zkušenosti mám i s opravováním letáků, katalogů a bohatě ilustrovaných knih ve formě souborů PDF. V tom případě opravy textu barevně zvýrazňuji a komentuji v poznámkách. Korektury do souborů PDF však nejsou vhodné v případě, kdy text vyžaduje velké množství stylistických zásahů, rozsáhlejší změny slovosledu a přeformulovávání delších úseků. 

Umožňuje-li to typ PDF souboru, mohu si váš text převést do wordové podoby sama. Nebo si mohu texty ke korektuře stáhnout z vašeho webu nebo cloudového úložiště a vytvořit z nich wordový dokument. Za tuto práci s textem si účtuji odměnu ve formě hodinové sazby. Wordový soubor je pro provedení kvalitní korektury nejvhodnější i proto, že je možné na závěr text podrobit automatické kontrole pravopisu a upravit přebytečné či chybějící mezery. Mám bohaté zkušenosti s tím, že i po dvojím čtení textu se při závěrečné kontrole nějaký ten překlep ještě najde. Jsme jen lidé, ne bezchybné stroje:-)

Termín dodání

Krátké texty do 10 NS opravuji většinou do 24 hodin. Na poctivou opravu 30 NS textu je třeba počítat průměrně 1 den. Rychlost, s jakou opravuji váš text, závisí i na množství mých aktuálních zakázek. Proto se na termínu dodání vaší korektury dohodneme vždy individuálně před jejím provedením.

Pokud potřebujete opravit text většího rozsahu, můžeme se dohodnout i tak, že vám budu jeho opravené části odevzdávat postupně a vy do nich můžete moje korektury a návrhy zapracovávat průběžně. Tehdy zpravidla vyžaduji předem zaplacení zálohy ve výši poloviny celkové ceny zakázky.