České korektury

Profesionální péče o vaše texty

Redakční úpravy textů, korektury, překlady ze slovenštiny, revize překladů

Potřebujete opravit pravopisné a gramatické chyby ve svém textu? Nebo ho stylisticky vylepšit? Potřebujete s někým důkladně projít svoji bakalářskou, diplomovou, dizertační práci nebo odbornou monografii, aby byla formálně v pořádku? Nebo třeba hledáte zkušenou externí redaktorku, která by vám pomohla připravit vaši knihu k vydání. Je také možné, že potřebujete přeložit slovenský text do češtiny. Nebo nejste spokojení s překladem cizojazyčného textu a rádi byste jej vylepšili. Pak jste na správném místě.

Mohu vám nabídnout profesionální služby

Jednoduchou jazykovou korekturu textu

Oprava pravopisných, gramatických, typografických  chyb, čárek a překlepů

Stylistickou korekturu textu

Oprava všeho dříve uvedeného a návrhy stylistických úprav textu

Redakční služby pro nakladatelství

Posudek textu, jazykové, stylistické, typografické korektury, redakční úpravy textu (kontrola obsahové soudržnosti textu, návrhy kompozičních změn, grafických úprav, úprav formátování), korektury zlomu a náhledu, komunikace s autory

Kontrolu citací 

Podle ČSN ISO 690 nebo jiných norem, popř. dohledání ISBN a ISSN u publikací

Revizi překladu

Kontrola kvality a věcné správnosti překladu s přihlédnutím k originálnímu cizojazyčnému textu. Včetně stylistické korektury překladu.


Máte-li o některou z nabízených služeb zájem, podívejte se, kolik stojí. Potřebujete-li korekturu, můžete se podívat, jak probíhá její zpracování. Potřebujete-li překlad ze slovenštiny, najdete všechny potřebné informace včetně ceny tady. Možná by se vám hodila revize již hotového překladu do češtiny. Podívejte se, co taková služba zahrnuje.

Chcete vědět, jak byli klienti spokojeni s mojí prací a co na ní nejvíce oceňovali? Podívejte se na jejich reference, které se týkají korektur nebo překladů.

Přesvědčilo vás to? Kontaktujte mě, třeba mohu něco udělat i pro vás:-)