České korektury

Profesionální péče o vaše texty

Redakční úpravy textů, korektury, překlady ze slovenštiny

Potřebujete opravit pravopisné a gramatické chyby ve svém textu? Nebo ho stylisticky vylepšit? Potřebujete s někým důkladně projít svoji bakalářskou, diplomovou, dizertační práci nebo odbornou monografii, aby byla formálně v pořádku? Nebo třeba hledáte zkušenou externí redaktorku, která by vám pomohla připravit vaši knihu k vydání. Je také možné, že potřebujete přeložit slovenský text do češtiny. Pak jste na správném místě.

Mohu vám nabídnout profesionální služby

Jednoduchou jazykovou korekturu textu

Oprava pravopisných, gramatických, typografických  chyb, čárek a překlepů

Stylistickou korekturu textu

Oprava všeho dříve uvedeného a návrhy stylistických úprav textu

Redakční služby pro nakladatelství

Posudek textu, jazykové, stylistické, typografické korektury, redakční úpravy textu (kontrola obsahové soudržnosti textu, návrhy kompozičních změn, grafických úprav, úprav formátování), korektury zlomu a náhledu, komunikace s autory

Kontrolu citací 

Podle ČSN ISO 690 nebo jiných norem, popř. dohledání ISBN a ISSN u publikací


Máte-li o některou z nabízených služeb zájem, podívejte se, kolik stojí. Potřebujete-li korekturu, můžete se podívat, jak probíhá její zpracování. Potřebujete-li překlad ze slovenštiny, najdete všechny potřebné informace včetně ceny tady.

Chcete vědět, jak byli klienti spokojeni s mojí prací a co na ní nejvíce oceňovali? Podívejte se na jejich reference, které se týkají korektur nebo překladů.

Přesvědčilo vás to? Kontaktujte mě, třeba mohu něco udělat i pro vás:-)