Dohromady, nebo zvlášť, s pomlčkou, nebo bez?

11.07.2013 15:39

Existuje poměrně dost slovních spojení, která se skládají ze dvou „složek“ a my váháme, jak je napsat, a přemítáme o možnostech z nadpisu: sociálnědemokratický, nebo sociálně demokratický, či dokonce sociálně-demokratický? Speciálněpedagogický, nebo speciálně pedagogický? A nebo toto dilema šikovně vyřešit pomlčkou?

Pokud jde o první příklad, nejsou si jistí ani novináři, od nichž kupodivu stále ještě někteří čtenáři očekávají, že budou spisovnou češtinu slovem i písmem dokonale ovládat. Ve zprávách se používá sociálnědemokratický i sociálně demokratický. První varianta možná pod vlivem německého sozialdemokratisch, které se objevuje třeba v názvu SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands.

 

 Pokud bychom na chvíli připustili psaní dohromady, mohli bychom uvažovat o složenině speciálněpedagogický. Složenina je ale v češtině jedno slovo s jedním významem, mělo by pak označovat jedinou vlastnost - nějakou "speciálněpedagogičnost". Je ale pravda, že hranice mezi psaním zvlášť (které asi bylo prvotní) a psaním dohromady je plynulá. To je vidět např. u barev: můžeme psát bledě žlutý a zdůvodnit si to tím, že myslíme zvláštní druh žluté, "bledou žlutou" - na rozdíl třeba od "sytě žluté". Ovšem u bleděmodré už máme sklony vnímat ji jako samostatnou barvu, nikoliv jako druh modré, proto se ustálilo psaní dohromady.

 

K psaní speciálně-pedagogický s pomlčkou není důvod. Pomlčka je vyhrazena pro pojmenování nějakého celku složeného z heterogenních, rozpoznatelných a rovnocenných, pojmově souřadných  složek. Např. žluto-zelený znamená „žlutě a zeleně pruhovaný“ nebo „se žlutými a zelenými částmi“, zatímco žlutozelený má barvu mezi žlutou a zelenou, je to odstín, který vznikne smícháním těchto dvou barev. Ale ve spojení speciálně pedagogický nejsou pojmově souřadné složky, neboť řídící pedagogický je blíže určováno závislým speciálně.

 

Měli bychom se řídit zásadou o hranicích slov, která platí v češtině: jde-li o dvě samostatná, plnovýznamová slova, píšeme je zvlášť. Jde-li o složeninu – jedno slovo s jedním významem, píšeme je dohromady, ať už s pomlčkou nebo bez ní.

 

Přimlouvám se za dodržování této zásady, a tedy i za psaní sociálně demokratický a speciálně pedagogický. Jde vždy o dvě samostatná, plnovýznamová slova, proto není důvod, aby se psala dohromady. Navíc už existuje spojení speciální pedagogika, z něhož vzniklo naše speciálně pedagogický a které se také píše zvlášť. Obdobně to platí i u sociální demokracie.

—————

Zpět