Blog o češtině

24.11.2017 16:27

Genderová politická korektnost v jazyce

„Rozmohl se nám tady takový nešvar,“ říkám spolu s paní učitelkou z Pelíšků. Úředníci a někteří akademici podlehli genderové politické korektnosti a zaměřili se na likvidaci generického maskulina v češtině. To je jméno v mužském rodě, které zástupně pojmenovává více osob bez ohledu na jejich...

—————

24.07.2016 19:19

E-mail, email nebo mail?

Kdybyste si náhodou nebyli jistí, jestli máte psát e-mail, nebo email, každý správný korektor vás hbitě poučí, že lepší je první varianta s výslovností [ímejl]. Někteří se ještě blýsknou svými encyklopedickými znalostmi a důležitě podotknou, že email se vyslovuje [emajl] a je to pojmenování pro...

—————

06.03.2016 11:15

Milé ženy!

Je to pár let, co se rozmohlo veřejné a korespondenční oslovování „milé ženy“, nebo dokonce „milé Ženy“ (či v jednotném čísle „milá ženo“, „milá Ženo“) a paralelně s tím i „milí muži“ (včetně dalších variant). Někdy nám dokonce důvěrně tykají. Zajímavá je tato pozvánka, v níž jsou vyjmenovány různé...

—————

28.01.2016 11:50

Dobroser a mudroprd, krásná nová česká slova

Čeština nejčastěji a typicky vytváří nová slova odvozováním, a to hlavně přidáváním přípon. Tak se v posledních dvou letech ujal sluníčkář, vítač, ručníkář nebo hybridní (kombinující český kořen a cizí příponu) havlista, havloid. Domácích složenin máme poměrně málo, i když se barokní puristé (z...

—————

29.08.2015 22:53

Můžete se přihlašovat, rozhodně se ale nehlašte

Jednou z nejčastějších chyb při časování sloves jsou tvary rozkazovacího způsobu u sloves 4. třídy podle vzoru prosit, která mají kořen zakončený na sykavku. Patří sem slovesa typu (při)hlásit (se), hasit, kvasit, rdousit, spasit, urazit (se), mrazit, vrazit. Běžně se setkáváme s nesprávnými tvary...

—————

23.07.2013 22:39

Jak děti (ne)naučit vyjmenovaná slova a jiné věci?

Vládne u nás taková zakořeněná, prastará představa, že by dítě kolem 10-11 let mělo ovládat pravopis týkající se vyjmenovaných slov a možná i psaní i, y vůbec. A posledních, řekněme 20 let u nás vládne ještě o něco horší představa, že když se v tom dítě cvičí, nemá ho to pamětně, motoricky,...

—————

17.07.2013 16:26

Zpropadený kondicionál aneb Jak se vlastně správně tvoří podmiňovací způsob v češtině?

„Mohla by jsi se podívat do diáře? ”  „Přišel by jste zítra? Teď mám práci.” „Ale mohli by jsme to stihnout večer, ne?” „To bysme teda nemohli. Večer budu věnovat studiu podmiňovacího způsobu, protože cítím, že náš rozhovor je tak nějak v nepořádku.” Účastníci tohoto krajně...

—————

11.07.2013 16:17

Dohromady, nebo zvlášť, s pomlčkou, nebo bez?

Existuje poměrně dost slovních spojení, která se skládají ze dvou „složek“ a my váháme, jak je napsat, a přemítáme o možnostech z nadpisu: sociálnědemokratický, nebo sociálně demokratický, či dokonce sociálně-demokratický? Speciálněpedagogický, nebo speciálně pedagogický? A nebo toto dilema...

—————